De partners in het Kenniscentrum voeren meerdere projecten en onderzoeken uit op het thema lichaam en geest:

Onderzoek naar depressie en pijn

In NEMESIS werd de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten onderzocht door onderzoekers van Trimbos Instituut, GGz Breburg, Tilburg University en Manchester University.

In het NESDA cohort werd de samenhang tussen depressieve klachten en pijn onderzocht door onderzoekers van GGzingeest, GGz Breburg, LUMC en Manchester University. De resultaten van dit onderzoek worden hier beschreven.

CC:PAINDIP
CC:PAINDIP is een multicenter trial die werd verricht door onderzoekers van het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid van GGz Breburg, te Tilburg, de polikliniek psychosomatiek van GGZ inGeest, te Amsterdam en de afdeling Volwassenen Noord van Arkin/PuntP, te Amsterdam.

Pijnklachten komen erg veel voor bij depressieve patiënten. Andersom geldt dit ook, depressie komt veel voor bij (sub)chronische pijnklachten. Toch is er niet altijd voldoende aandacht voor deze combinatie van klachten. Vaak wordt slechts één klacht tegelijk behandeld, bijvoorbeeld depressie, zonder aandacht te schenken aan lichamelijke klachten. Dit is wel belangrijk: als slechts één klacht behandeld wordt, verloopt het herstel minder goed en kan een behandeling onnodig veel tijd in beslag nemen.

Het is niet duidelijk bij welke behandeling de patiënten het meeste baat hebben. Om hier achter te komen is onderzoek verricht naar het relatieve effect van collaborative care, pijnmediatie en antidepressivagebruik bij depressie en pijn. Eerste resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het jaarlijks congres van de European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) en zijn hier te lezen.

Collaborative care bij chronische lichamelijke ziekten en depressie


CC:DIM
CC:DIM staat voor Collaborative Care: Depressie Initiatief in de Medische setting. Het is een onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van collaborative care als behandeling voor depressie bij patiënten met chronische lichamelijke ziekten. Project CC:DIM was een multicenter studie uitgevoerd in 7 Nederlandse ziekenhuizen in samenwerking met Trimbos Instituut, GGzinGeest en GGz Breburg. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn te lezen via deze link

Onderzoekers van GGz Breburg en Tilburg University verrichtten een systematische review naar het effect van collaborative care bij chronische lichamelijke ziekten en comorbide depressie, waarbij met name naar de uitkomst op het gebied van lichamelijke klachten werd gekeken. Eerste bevindingen kunt u hier lezen

Neurocognitieve aspecten bij lichamelijk psychiatrische comorbiditeit

Somatisch Symptoom Stoornissen (SSD) zijn de nieuwe DSM-5 classificatie voor patiënten die kampen met al dan niet verklaarde lichamelijke klachten en die grote moeite hebben om daarmee om te gaan. In het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid is in samenwerking met de Universiteit van Tilburg onderzoek gedaan naar het vóórkomen van neurocognitieve problematiek bij SSD. Dit blijkt in grote mate voor te komen en als er ook depressieve klachten bijkomen, dan wordt dit effect erger. Eerste resultaten van dit onderzoek zijn hier te lezen.

INTERMED
In het Topklinisch Centrum voor Lichaam Geest en Gezondheid wordt onderzoek verricht naar complexiteit bij patienten met SSD. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met het INTERMED consortium, VUmc netwerk soma en psyche en Tilburg University. Uit eerste onderzoeksbevindingen blijkt dat patiënten met SSD inderdaad hoog scoren qua complexiteit. De bevindingen kan je hier lezen.

EMDR bij pijn
In het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid wordt onderzoek verricht naar het effect van EMDR bij pijnklachten. Resultaten van dit onderzoek worden in 2017 verwacht.

Type D bij SSD

In het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid wordt onderzoek verricht naar het vóórkomen van type D persoonlijkheid bij patiënten met SSD. Resultaten van dit onderzoek worden in 2017 verwacht.

fMRI bij conversie

In samenwerking met het Netherlands Institute of Neuroscience in Amsterdam start het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid en Tilburg University dit najaar een onderzoek naar fMRI bevindingen bij conversie patiënten. Patiënten met conversie die interesse hebben in deelname kunnen zich aanmelden bij het centrum via secretariaatLGG@ggzbreburg.nl of via de website van het Topklinisch centrum.