Het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid werkt samen met het kenniscentrum en is bedoeld voor patienten die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. December 2014 verkreeg dit centrum het Keurmerk TopGGz. Comorbiditeit is het samengaan van psychische en lichamelijke klachten. Een ziekte komt zelden alleen. Mensen met chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of reuma, hebben vaker last van psychische problemen dan mensen zonder een chronische ziekte. Hier is nog te weinig aandacht voor. Anderzijds is er in de behandeling van mensen met psychische stoornissen vaak weinig aandacht voor de interactie tussen lichaam en geest.

Heeft u of uw cliënt te maken met lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten of een combinatie van lichamelijke klachten die samenhangen met een lichamelijke ziekte en psychische klachten? Dit vereist deskundigheid van zowel lichamelijke klachten en ziekten als van psychische stoornissen. In het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid brengen we de aard van de problemen in kaart, waarna er in nauw overleg met de patient een passende behandeling wordt aangeboden die zich zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten richt. Deze behandeling vindt plaats door een multidisciplinair team dat bestaat uit meerdere deskundigen, onder leiding van Prof.dr. van der Feltz-Cornelis.

Huisartsen, specialisten en GGz-instellingen kunnen verwijzen naar het Topklinisch centrum. Via de huisarts, medisch specialist of GGz-instelling kunnen cliënten hiernaar verwezen worden. Verwijzers kunnen cliënten aanmelden via deze site