Onderzoek bij GGz Breburg

Werk & opleiding

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

GGz Breburg heeft een commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO), de commissie heeft de volgende werkzaamheden:

  • Beoordelen onderzoeksvoorstellen - Voor we een onderzoek starten binnen GGz Breburg moet dit zijn goedgekeurd door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). De commissie beoordeelt onderzoeksvoorstellen van onderzoekers op klinische relevantie en kwaliteit en doet een voortoetsing op ethische aspecten. 
  • Begeleiden en faciliteren onderzoekers - De CWO begeleidt en faciliteert onderzoekers bij de uitwerking van de onderzoeksprotocollen en, indien van toepassing, het aanbieden van de protocollen aan een externe medisch-ethische commissie ten behoeve van ethische toetsing en goedkeuring van het voorstel, voordat het kan worden uitgevoerd. 
  • Voortgang bijhouden - Tevens wordt bijgehouden wat de voortgang van de lopende onderzoeken is en wordt een wetenschappelijk jaarverslag geschreven.
  • Consultatie - De commissie is beschikbaar voor het vragen van een consult bij complexe vraagstukken met betrekking tot lopend dan wel gepland onderzoek.

Samenvatting jaarverslag

Wil je weten welke ontwikkelingen m.b.t. de CWO in 2012 plaatsvonden, uit welke leden de CWO bestaat, of wat er bereikt is in 2012? Lees dan hier het samengevatte jaarverslag 2012 van de CWO.  

Informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de secretaris van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, Mw. Dr. Helene Andrea h.andrea@ggzbreburg.nl.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.