Tranzo

Werk & opleiding

Missie

De missie van Tranzo is verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Hierbij is de interactie tussen drie partijen van wezenlijk belang: onderzoekers, professionals (als zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de cliënt, burger of meer algemeen de vraagzijde. 

Academische werkplaatsen

Tranzo heeft samen met professionals diverse academische werkplaatsen opgericht. De academische werkplaatsen hebben zich ontwikkeld tot duurzame samenwerkingsverbanden tussen de universiteit en praktijkinstellingen. Hierin wordt gewerkt aan wetenschappelijke kennisontwikkeling en aan innovatie van het (zorg)aanbod in de betrokken sector.

'Geestdrift' is een van deze academische werkplaatsen. Hier werken GGz Breburg, GGZ Eindhoven en de Kempen en Tranzo samen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

 

Tranzo

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.