Overzicht per rubriek - overig

Vraag en antwoord

Overig

Ik weet niet precies wat voor soort hulp ik nodig heb en hoe dit te regelen

Bekijk de website Regelhulp, de wegwijzer naar zorg en ondersteuning van de overheid.

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Ik zoek algemene informatie en ondersteuning nu ik te maken heb met de GGz, waar vind ik die?

Heb je te maken met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Midden of West Brabant? Dan kun je voor informatie, ondersteuning en dienstverlening terecht bij FAMEUS.

FAMEUS versterkt de positie van (ex) GGZ-cliënten via vernieuwende projecten en ontwikkelt voortdurend nieuwe initiatieven. Het bijzondere van FAMEUS is dat er voornamelijk ervaringsdeskundigen werken. Zij zijn zelf cliënt geweest van de GGZ en zetten hun ervaringen in om de positie van andere (ex-)cliënten te verbeteren.

FAMEUS is opgebouwd uit drie pijlers:

  • Diensten (cliëntgerichte voorlichting op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, wonen en financiën)
  • Trainingen (trainingen en cursussen, vooral gericht op herstel van de cliënt en gegeven door ervaringsdeskundigen)
  • Ondersteuning ervaringsdeskundigen (aansturing en ondersteuning van ervaringsdeskundigen die bij GGz Breburg werken)

Zie voor meer informatie de website van FAMEUS.

Hoe kan ik een klacht of compliment indienen?

Uw compliment of klacht kunt u het beste vertellen tegen degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld de behandelaar, verpleegkundige, of een andere medewerker van GGz Breburg. Dit is de kortste weg. Wilt u een algemene opmerking maken over onze zorg en service, dan kunt ook e-mailen naar info@ggzbreburg.nl.

Lees meer.

 

Ik heb een vraag voor GGz Breburg, die staat niet in dit onderdeel van deze website, wat nu?

Neem contact met ons op, of probeer u antwoord te vinden binnen deze website via het zoekscherm (rechtsbovenin) of het hoofdmenu. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier of het algemene mailadres: info@ggzbreburg.nl. Wij doen ons best om uw vraag zo snel en goed mogelijk te beantwoorden.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.