Overzicht per rubriek - behandeling

Vraag en antwoord

Behandeling

Privacyverklaring Jeugd

Als een kind of jeugdige bij ons Centrum Jeugd in behandeling is, of is geweest, dan is het zo dat GGz Breburg wettelijk verplicht is om bij de declaratie (de rekening) aan de gemeente de zogeheten hoofddiagnosegroep te vermelden. Als een ouder, de gezagdrager(s) of het kind hier bezwaar tegen heeft, kan een privacyverklaring formulier worden ingevuld om dit aan te geven.

Lees verder als u meer informatie wilt.

Wat verandert er in de zorg?

Sinds begin 2015 is er veel veranderd in de zorg. Het Rijk hevelde toen belangrijke taken over naar de gemeenten. Dit werden de drie ‘decentralisaties’ genoemd (of ‘transities’). Denk hierbij aan de nieuwe WMO, de veranderingen van de jeugdhulp én de invoering van de Participatiewet. Lees verder.

 

Wat is het behandelaanbod?

GGz Breburg heeft een groot behandelaanbod. U vindt het hier. Zie ook de behandelvormen.

Welke behandelvormen zijn er bij GGz Breburg?

GGz Breburg heeft veel behandelmogelijkheden. U vindt ze hier. Zie ook het behandelaanbod.

Wie bepaalt welke behandeling ik krijg?

Samen met u stelt uw behandelaar een behandelplan op. U moet zich hierin beiden kunnen vinden. In het plan staat wat er aan de hand is, welke hulp u krijgt en wat het doel van de behandeling is. Het behandelplan is een soort overeenkomst tussen hulpverlener en hulpvrager.

Bij crisissituaties gaan we echter anders te werk. De prioriteit ligt dan in de eerste plaats bij het beëindigen van de crisis. Echter ook in crisissituaties wordt zo snel mogelijk een behandelplan opgesteld.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.