Overzicht per rubriek - aanmelden

Vraag en antwoord

Aanmelden

Aanmelden, hoe werkt dat?
Hoe het aanmelden bij GGz Breburg werkt leest u hier.

Aanmelden jeugd

Onder de 18 jaar:
Bij een zorg- of hulpvraag zul je eerst moeten aankloppen bij jouw gemeente, meestal is dit bij een sociaal wijkteam, in de wijk van je gemeente. Hoe dit aanmelden geregeld is, kan verschillen per gemeente. Een huisarts kan ook naar ons verwijzen.
Als de gemeente (wijkteam) of de huisarts concludeert dat er specialistische jeugd-ggz nodig is kan naar ons Centrum Jeugd worden verwezen.

18 jaar en ouder (t/m 23 jaar): 
Als je 18 jaar bent valt je behandeling niet (meer) onder de Jeugdwet. Aanmelden voor hulp gaat via je huisarts.

Waarom altijd een actueel medicatieoverzicht meenemen bij een afspraak met uw behandelaar?

Als u in behandeling komt, of bent, wordt er bij iedere afspraak met uw behandelaar om een actueel medicatieoverzicht gevraagd. Dit actueel medicatieoverzicht is gratis op te vragen bij uw eigen huisapotheek of stadsapotheek waar u uw medicijnen haalt.

De reden hiervoor is dat uit onderzoek is gebleken dat iedere patiënt het risico loopt om onjuiste, te veel, te weinig of ten onrechte, geen medicatie te krijgen. Dat is met name het geval bij overdracht-situaties zoals opname, overplaatsing of ontslag.

Daarom is er sinds 1 januari 2011 de richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’ van kracht.
De essentie van deze richtlijn is dat er op elk moment van voorschrijven een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is, omdat daarop het handelen van de behandelaar is gebaseerd.

Er is in Nederland op dit moment nog geen mogelijkheid tot automatische informatie-uitwisseling tussen apotheken, huisartsen en zorginstellingen, zodat uw behandelaar afhankelijk is van het actueel medicatieoverzicht dat u iedere keer meeneemt. Men weet namelijk niet of er in de tussenliggende periode nog andere medicatie is voorgeschreven door een andere behandelaar, zodat er dan geen passende behandeling met gebruik van medicijnen kan worden afgesproken.

Mocht u meer willen weten is dit na te lezen op de website: www.veiligezorgiederszorg.nl.

 

   

        

Kan ik zomaar binnenstappen bij GGz Breburg als ik problemen heb?

Verwijzingen naar onze hulpverlening lopen via uw huisarts, een medisch specialist of sociaal wijkteam (jeugd 18-). U hebt een verwijzing nodig om bij GGz Breburg geholpen te kunnen worden. Lees eventueel hier meer informatie over hoe een aanmelding in zijn werk gaat.

Crisis
Bij crisissituaties wordt door de arts of hulpverlening rechtstreeks de GGz ingeschakeld, zonder wachttijden of oponthoud.

Verwijzer
Bent u een verwijzer? Lees dan hier hoe u een cliënt bij ons kunt aanmelden.

Waar moet ik heen voor psychische hulp?

Voor verschillende soorten problemen zijn er in Nederland verschillende soorten hulp. Dat maakt het vinden van de juiste hulp niet altijd makkelijk. Als u psychische problemen hebt, kunt u het beste beginnen met een bezoek aan de huisarts. De huisarts kan u zo nodig de weg wijzen naar specialistische hulp bij GGz Breburg.
Bij een aantal huisartsen in onze regio werken medewerkers van Breburg samen met de huisartsen, zodat ze zo snel en goed mogelijk op uw vragen kunnen reageren. Daarmee kunnen vaak ernstigere problemen voorkomen worden.

Soms werkt contact met lotgenoten verhelderend. Op internet vindt u veel zelfhulpgroepen van lotgenoten.

Waarom voor hulp naar GGz Breburg?

Iedereen heeft wel eens psychische problemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan depressie, angst of verwardheid. Niet altijd zijn die problemen zelf of met behulp van familie en vrienden op te lossen. Soms is daar professionele hulp bij nodig. GGz Breburg geeft die hulp. Soms kunnen uw problemen opgelost worden door de huisarts, soms is kortere of langere behandeling en begeleiding van GGz Breburg nodig.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.