Jeugd

Verwijzers

Centrum Jeugd helpt deze kinderen en hun ouders weer verder zich te ontwikkelen, te leren aanpassen, samen regie te krijgen over de uitdagingen die het dagelijks leven biedt en weer perspectief op de toekomst te krijgen. Dit doen we door het bieden van de best passende, multidisciplinaire, psychiatrische diagnostiek en behandeling. 

Wij zorgen er voor dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 23 jaar, die te maken hebben met psychiatrische problemen, weer zelf verder kunnen in het dagelijks leven. Dit doen we met volle overtuiging voor zo’n 2.700 kinderen en jongeren per jaar in de regio Hart van Brabant, West Brabant Oost en West Brabant West.

Aanmelden Jeugd
Lees hier hoe u als verwijzer een kind of jongvolwassene kunt aanmelden bij GGz Breburg.

Zorgbemiddelaars
GGz Breburg heeft zorgbemiddelaars aangesteld die onze partners (gemeenten, huisartsen, CJG’s etc.) kunnen helpen bij hun vragen wanneer zij cliënten in de leeftijd tot en met 23 jaar willen doorverwijzen. Hieronder vindt u de namen en het telefoonnummer van deze zorgbemiddelaars. Bent u verwijzer en heeft u een vraag? Aarzelt u niet om te bellen. U kunt contact opnemen met de volgende zorgbemiddelaars:

  • Imke van Wijk 
  • Sandra Valentin 
  • Kitty van den Boomen
  • Anne Nijenkamp
  • Lotte Hardenbol

Onze zorgbemiddelaars zijn tijdens kantooruren bereikbaar op ons centrale telefoonnummer 088-0166202. U kunt vragen een zorgbemiddelaar te spreken wanneer u vragen heeft over het zorgaanbod van Centrum Jeugd, vragen over een verwijzing, bespoediging en wachttijden. Tevens kunt u uw vragen stellen via zorgbemiddeling-jeugd@ggzbreburg.nl.

Samenwerking met ketenpartners
Wij werken nauw samen met onze ketenpartners zoals Juzt, Kompaan en de Bocht, scholen en wijkteams. Samenwerking is nodig om zoveel mogelijk passende zorg te kunnen leveren die aansluit bij het kind, de jongere en het gezin.

Lees hier meer informatie over ons Centrum Jeugd.

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.