Wat gebeurt er na een verwijzing?

Verwijzers

  • Er wordt op basis van uw verwijzing (en evt. aanvullende informatie die meegestuurd is) gekeken welke behandeling geïndiceerd is. Voor de verwijzing van jeugd geldt een andere aanmeldprocedure.

  • Bepaalt vervolgens een behandelaar aan de hand van deze informatie, een aantal vastgestelde criteria, en eventueel in overleg met de cliënt/verwijzer, welk behandelcentrum het beste aansluit.

  • Nodigt het behandelcentrum de cliënt uit voor een intakegesprek.
    Als er geen of onvoldoende indicatie is voor een specialistische GGz-behandeling, geven wij u als verwijzer een advies.

 

Telefonische screening
De telefonische screening bij de zorggroepen Volwassenen en Impact is vervallen (2015). Dit omdat de verwijzingen via ZorgDomein en de verbeterde digitale verwijzing via deze website, voldoende specifieke informatie geeft.

Voor de overige zorggroepen geldt dat, nadat wij een verwijzing ontvangen, wij contact opnemen met de cliënt om een telefonische afspraak te plannen. De cliënt krijgt een vragenlijst toegestuurd, bij voorkeur digitaal, met het verzoek deze voorafgaand aan het telefoongesprek in te vullen en terug te sturen. Cliënten kunnen ook zelf na uw verwijzing contact opnemen met de aanmelddienst voor het maken van de telefonische afspraak. In beide gevallen is altijd een verwijsbrief van u nodig.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.