Nieuwsberichten

Samen werken aan werk West-Brabant

Woensdag 24 mei 2017 hebben GGz Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, het UWV en de Gemeente Breda gezamenlijk de subsidieaanvraag ondertekend met als doel om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening te bevorderen. Voor de regio West-Brabant is een subsidie beschikbaar van € 90.000. De 4 bovengenoemde partijen gaan onder het motto ‘Samen werken aan werk West-Brabant’ hun krachten bundelen en de samenwerking intensiveren om behandeling en re-integratie voor mensen met een psychische aandoening meer op elkaar af te stemmen.

Werk is een goed medicijn

Over het algemeen geldt dat werk een goed medicijn is bij psychische aandoeningen. Werk laat psychische klachten over het algemeen afnemen, terwijl werkloosheid of inactiviteit ze juist versterkt. Bijna 18 % van de bevolking heeft een psychische aandoening. Door behandeling te combineren met werk of participatie worden betere resultaten bereikt.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.