Nieuwsberichten

Invoering van en onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming in gespecialiseerde ggz via vernieuwde intake met e-Health

     E-health

     

GGz Breburg, Zorggroep Volwassenen, heeft een vernieuwde intake ontwikkeld en ingevoerd, met als doel dat cliënten – samen met zijn/haar naaste(n) - in dialoog met de behandelaar, komen tot de best passende behandelkeuzes en in dit proces meer regie gaan ervaren. Uniek aan dit initiatief is dat in de intakefase zowel cliënten als behandelaars gefaciliteerd worden in gezamenlijke besluitvorming en parallel aan de invoering onderzoek wordt gedaan naar ervaringen vanuit cliënt- en behandelaarsperspectief.

Het vernieuwde intake initiatief bestaat uit de combinatie van e-Health (digitale pre-intake en vervolgmodule) in samenhang met Routine Outcome Monitoring (eerste ROM-meting), inzet van ervaringsdeskundigheid én training & intervisie voor behandelaars op het gebied van herstelgericht werken, gezamenlijke besluitvorming en de toepassing van e-Health.

Vier centra uit twee regio’s, die cliënten met depressie, angst- en persoonlijkheidsstoornissen behandelen, doen mee aan het initiatief. Bij deze centra vindt ook gerandomiseerd onderzoek plaats. Met deze trial wordt wetenschappelijk onderbouwd in welke mate de vernieuwde intake bijdraagt aan:

  • Minder ‘decisional conflict’ bij cliënten (minder onzeker over, meer achter behandelkeuzes staan, inclusief de randvoorwaarden hiervoor).
  • Cliëntparticipatie, proces van gezamenlijke besluitvorming, gelijkwaardige werkrelatie, commitment aan behandeling, herstel (klachten & functioneren).
     
Wilt u meer hierover weten? Recent is een artikel over dit initiatief verschenen in een bekend internationaal vaktijdschrift BMC Psychiatry: 'A digital intake approach in specialized mental health care: study protocol of a cluster randomised controlled trial'. Lees het artikel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Margot Metz, m.metz@ggzbreburg.nl (onderzoeker).


Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.