Folders - ggz breburg algemeen

Folders

GGz Breburg Algemeen

Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie

Voortbordurend op het Bestuurlijk akkoord toekomst ggz 2013-2017, presenteerde een aantal landelijke organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg in november 2015 de ‘agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’. Hiermee wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in de komende jaren. Een richting die ook vanuit GGz Breburg van harte ondersteund wordt.

Download document (PDF - 0,26 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Ambulant wijst de weg

Hoe kun je de zorg van een ambulant team en die van een team High Intensive Care (HIC) zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en dichter bij elkaar brengen? Dat is een van de belangrijkste vragen die gesteld wordt door de werkgroep Samenwerking HIC-ambulante hulpverlening. Joep Mulders en Femke Vellinga, beiden als verpleegkundige werkzaam op de HIC, vertellen over hun inzet in deze werkgroep.

Download document (PDF - 0,7 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

'Je voorkomt er veel ellende mee'

Ellende voorkomen. Dat is volgens Nic van Dijk en Ingrid van Dongen uiteindelijk het belang van Baby-KOPP. Door een snelle preventieve interventie bij een moeder met psychiatrische problemen die een baby krijgt of heeft, voorkom je dat er hechtingsproblemen kunnen optreden.

Download document (PDF - 0,26 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Centrum voor Senioren in hartje Tilburg

Artikel uit 'Bouwen aan de zorg' van oktober 2011, over het nieuwe Centrum voor Senioren in hartje Tilburg.

Download document (PDF - 0,33 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

De specialist

Karin van der Vegt werkt al ruim veertien jaar bij GGz Breburg als vaktherapeut beeldend. Zij werkt sinds drie jaar bij de MBT-deeltijdbehandeling, een onderdeel van PSS-Oost. Haar team behoort tot de voorlopers in Nederland; de MBT-methode vindt intussen steeds meer navolging. MBT staat voor Mentalization Based Treatment. Ook in het Centrum Eetstoornissen werkt Karin met deze methode. In maart jl. gaf zij een presentatie over haar ervaringen tijdens het symposium MBT GGZ-breed (zie ook pagina 22 en 23). Wat is MBT en wat betekent dit
voor haar werk als vaktherapeut beeldend?

Download document (PDF - 0,16 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Eigen Kracht

In de folder 'Eigen kracht' staat allerlei informatie over onze organisatie: wat vinden we belangrijk in het werk, wat doen we aan kennisontwikkeling samen met collega-instellingen en de Universiteit Tilburg, wat is ons zorgaanbod.

Download document (PDF - 0,78 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

GGz Breburg Beleidsplan 2013-2016

In dit beleidskader 2013-2016 schetst GGz Breburg de belangrijkste beleidsuitgangspunten voor de komende jaren.

Download document (PDF - 0,99 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Groenproject Switsj in Tilburg

Groenproject Switsj in Tilburg, gecertificeerd leerbedrijf voor de sector groene ruimte: een voorbeeld van uitdagend ondernemen.

Download document (PDF - 67 KB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Hulp bij zelfdoding

Informatie voor cliënten en hun familie/naasten. GGz Breburg heeft in 2013 een ‘Handreiking hulp bij zelfdoding’ vastgesteld. De handreiking is bedoeld voor de hulpverleners van de instelling. Middels deze folder informeert GGz Breburg u graag over de achtergronden van deze handreiking.

Download document (PDF - 72 KB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Huysmuseum timmert aan de weg

Het Huysmuseum in Etten-Leur, ooit lovend omschreven als de ‘parel van het psychiatrisch museumgebeuren’, timmert goed aan de weg. Een van de medewerkers, Paulien Baert, heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat enkele van haar producten sinds half augustus te koop zijn bij de plaatselijke Bruna.

Download document (PDF - 0,81 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.