Folders - familie en betrokkenen

Folders

Familie en betrokkenen

Aandacht voor nabestaanden van suïcide

Jaarlijks vinden in Nederland ongeveer 1600 suïcides plaats. Nabestaanden, familie, vrienden en klasgenoten van deze overledenen vormen een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van psychische stoornissen, vooral depressieve klachten. Daarmee vormen zij een belangrijke doelgroep voor GGZ preventie.

Download document (PDF - 64 KB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Familie als bondgenoot

Haar zoon woont in Etten-Leur op het terrein van GGz Breburg en zelf is ze actief betrokken bij het initiatief 'familie als bondgenoot'. Karen Heerema heeft een duidelijke visie op de rol die familieleden van mensen met ernstige psychiatrische problematiek kunnen en moeten spelen.

Download document (PDF - 0,1 MB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Familie-ervaringsdeskundigen steun in de rug voor naasten

De inzet van (betaalde en vrijwillige) cliënt-ervaringsdeskundigen in onze behandelteams is inmiddels een geaccepteerd gegeven. Breed wordt de meerwaarde hiervan erkend. Nu is de stap gezet om ook familie-ervaringsdeskundigheid verder te gaan ontwikkelen.

Download document (PDF - 0,15 MB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Familie in Beeld

GGz Breburg hecht groot belang aan familieparticipatie. De familie* maakt deel uit van het netwerk van de cliënt en het is van belang dat netwerk in stand te houden. De familie weet vaak meer over de cliënt
dan wij en die informatie helpt om verantwoorde zorg te bieden’.

Download document (PDF - 0,47 MB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Familieraad kan actieve rol spelen

Voorzitter Joop Rietveld over de visie van de familieraad op het ambulantiseringstraject zoals GGz Breburg dit aan het uitvoeren is. Wat
zijn hun ervaringen? De familieraad is een belangrijke partij voor GGz Breburg in dit hele traject.

Download document (PDF - 45 KB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Familieraad - wegwijs in de wirwar

Wegwijs in de wirwar. Zo heet de folder van de familieraad van GGz Breburg. Dat is in een notendop ook een belangrijke rol die de familieraad wil spelen.

Download document (PDF - 0,53 MB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Hoe gaat het thuis? Systeemtaxatie/systeemtherapie - Informatie voor ouders / verzorgers

Het gedrag dat uw kind laat zien, kan van grote invloed zijn op het functioneren van uw gezin (= systeem) en andersom; de manier waarop uw gezin functioneert kan van grote invloed zijn op het gedrag van uw kind. Als uw kind ernstige gedragsproblemen laat zien of de diagnose oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) of gedragsstoornis (conduct disorder, CD) heeft, kan het soms lastig zijn nog goed te zien welke factoren van invloed zijn op ieders gedrag.

Download document (PDF - 76 KB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Impulscontrole, Relaxatie en Agressieregulatie - Informatie voor ouders / verzorgers

Als uw kind snel boos of agressief wordt, zijn een aantal dingen belangrijk om te weten. Waardoor komt het. Hoe leert hij in te zien hoe de spanning zich bij hem/haar opbouwt. Hoe kan hij/zij hier anders mee omgaan?

Download document (PDF - 90 KB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Leren van Delict - Informatie voor ouders / verzorgers

Als uw kind een (gewelddadig) delict heeft gepleegd, kan het zijn dat de (jeugd)reclassering of rechter vindt dat uw kind de training ‘Leren van Delict’ moet volgen. Immers, voorkomen moet worden dat dit nog een keer gebeurd. Middels de training ‘Leren van Delict’ krijgt uw kind meer zicht op zijn delict-gedrag en de aanloop daartoe. Uw kind leert risicofactoren en risicosituaties bij zichzelf te herkennen en oefent met nieuwe gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden. Hierdoor leert uw kind meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag en de gevolgen daarvan.

Download document (PDF - 76 KB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Meetlat Familieparticipatie

De werkgroep Familiebeleid heeft een meetlat Familieparticipatie ontwikkeld.
Deze meetlat is bedoeld voor teams/managers en kan gebruikt worden als hulpmiddel om in het eigen team te evalueren hoe het team omgaat met familieleden en de triade (cliënt, familie, hulpverlener).

Download document (PDF - 0,31 MB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.